Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Лагошна Олена Олександрівна

LahoshnaO.jpg 

У 1998 р. закінчила міську середню школу № 81. Того ж року вступила на денне відділення Національної гірничої академії України за фахом "Гірничі машини". У 2003 р. захистила магістерську дипломну роботу і отримала кваліфікацію інженера-механіка з дослідницьким рівнем діяльності. З 2006 р. працює асистентом кафедри систем автомобілів та автомобільного господарства.

Проводить лабораторні і практичні заняття з дисциплін: "Основи теплотехніки", "Термодинаміка автомобільних двигунів", "Гідравліка та гідропнемопривод", "Автомобільні шляхи", "САПР МТЗ" та ін.

Науковий напрям полягає у дослідженні динаміки руху автомобілів.


Публікації:

  1. Сахно В.П., Вербицький В.Г., Мурований І.С., Глінчук В.М., Лагошна О.О. Розробка математичної моделі триланкового причіпного автопоїзда, Управління проектами, системний аналіз і логістика; №5, 2008, с.161-169
  2. Сахно В.П., Мурований І.С., Глінчук В.М., Лагошна О.О. До визначення показників стійкості руху триланкового автопоїзда з напівпричепом на підкатному візку, Автошляховик України, №11, 2009, с.135-140
  3. Лагошна О.О., Сидоркін І.О., Бас К.М. Шляхи підвищення стійкості руху багатовісного автомобіля, І міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів, молодих вчених «Трансфер технологій: від ідей до прибутку» 27-29 квітня, 2010
  4. Лагошна О.О., Сидоркін І.О. Решение задач синтеза кинематических схем и оптимизации конструкции ходовой части автомобиля, Друга науково-технічна конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «наукова весна – 2011», 2011, с.90-92
  5. Лагошная Е.А., Лагошный А.Ю. Болонский процесс: взаимодействие студентов и преподавателей, Науково-практична конференція «Кадрове забеспечення гірничо-металургійного комплексу України». Національний гірничий університет, 12-13 травня 2011, с.178-180
  6. Лагошная Е.А., Лагошный А.Ю. Динамический краевой эффект в стержнях, Teoretical Foundations of Civil Engineering vol.19, September, Warsaw, 2011, с.291-295
  7. Лагошная Е.А., Лагошный А.Ю. Болонский процесс: основные принципы и направления воспитательной работы в ВУЗе, Управління якістю підготовки кадрів з вищою освітою через удосконалення процедур ліцензування, акредитації та рейтингування, 15-16 травня, Дніпропетровск, ДВНЗ«НГУ», 2012, с.86-95
  8. Лагошная Е.А., Лагошный А.Ю. Динамический краевой эффект (формулировка укороченных задач), Teoretical Foundations of Civil Engineering vol.20, September, Warsaw, 2012, с.225-231
© 2006-2019 Інформація про сайт