Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Вагонова Олександра Григорівна

Завідує кафедрою обліку і аудиту на постійній основі з 2009 року. За останні 5 років опублікувала 71 наукову та навчально-методичну працю, переважно в області економіки гірничо-збагачувальних підприємств, природокористування та проблем обліку. Зараз є членом спеціалізованої вченої ради Д08.080.01 за спеціальністю 08.00.04 – Економіка і управління підприємствами (за видами діяльності) на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата економічних наук.

© 2006-2018 Інформація про сайт