Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Зіборов Кирило Альбертович

ZiborovK.jpg 

Зіборов Кирило Альбертович, 1966 року народження.

Закінчив з відзнакою у 1990 р. Дніпропетровський гірничий інститут за спеціальністю "Гірничі машини і комплекси". Кваліфікація за дипломом – гірничий інженер-механік.

Кандидат технічних наук. Дисертацію захистив 03.07.96 р. у спеціалізованій вченій раді Державної гірничої академії України, диплом КН № 011757.

Тема: «Формування кінематичних і динамічних характеристик ланок ходової частини та вибір параметрів складальних пружних коліс шахтного локомотиву [Текст] : дис. канд. техн. наук: 05.15.16 «Гірничі машини»; 05.02.09. «Динаміка і міцність машин, приладів і апаратури» - 1996. - 168 л.

Доцент кафедри прикладної механіки, диплом ДЦ № 003445 від 21.12.2001 р. Завідувач кафедри основ конструювання механізмів і машин (до 2005 року – інженерної графіки) з 2000 року.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах 19 років, в тому числі в ДВНЗ «НГУ» - 19 років.

Основні етапи трудової та науково-педагогічної діяльності:

 • з 01.11.90 р. по 31.10.93 р. - аспірант кафедри прикладної механіки Дніпропетровського гірничого інституту (ДГІ);
 • з 01.11.93 р. по 03.01.2000 р. - асистент кафедри прикладної механіки Національної гірничої академії (НГА) України;
 • з 04.01.2000 р. по 20.06.2005 - доцент кафедри прикладної механіки Національного гірничого університету (НГУ), завідувач кафедри інженерної графіки;
 • з 20.06.2005 дотепер – завідувач кафедри основ конструювання механізмів і машин ДВНЗ «НГУ».
 • Підготовлено навчальні курси для напрямків «Інженерна механіка», «Гірництво», «Автомобільний транспорт»:

 • «Теорія механізмів і машин» ( 34 лекційних години);
 • «Деталі машин» ( 64 лекційних години);
 • «Теорія механізмів і машин та деталі машин» ( 34 лекційних години);
 • «Механічні передачі гірничих машин» ( 28 лекційних години);
 • «Ергономіка на автомобільному транспорті» ( 16 лекційних годин);
 • «Організація та управління виробництвом технічного обслуговування та ремонту автомобілів» ( 24 лекційних години);
 • виконується керівництво курсовим проектуванням, нормо контролем дипломних проектів за напрямком 7.070106 «Автомобільний транспорт».
 • Наукова робота пов'язана з дослідженнями по створенню методів оптимізації параметрів приводу шахтних локомотивів з підвищеними тягово-гальмівними властивостями. Автор 114 публікацій, з них 68 наукових та 14 навчально-методичного характеру. В співавторстві – 30 авторських свідоцтв та патентів України, Росії.

  За час роботи виступав як виконавець та відповідальний виконавець тем, виконував науково-дослідні держбюджетні теми:

 • ГП-47 «Теоретичне обґрунтування вибору параметрів, інженерна побудова сімейства секційних шахтних локомотивів з підвищеними експлуатаційними показниками»;
 • ГП-317 «Теоретическое обоснование технических решений по повышению эксплуатационных характеристик шахтного колесного транспорта»;
 • ГП-414 «Розробка теорії, методів розрахунку та технологій створення гірничого обладнання нового покоління» та ін.
 • та договірні роботи:

 • 020301 «Розробка вузла кріплення колісних пар пропарювальної вагонетки»;
 • 020302 «Підвищення зносостійких характеристик опор ковзання з високоміцних чавунів».
 • За ініціативою створено на базі кафедри:

 • Лабораторія інформаційних технологій проектування (2003 р.);
 • Кафедра «Основ конструювання механізмів і машин»на базі кафедри інженерної графіки і «Центру інформаційних технологій проектування» (2005 р.);
 • Авторизований навчальний центр САПР Компас (2009 р.);
 • Лабораторія проектування UM «Універсальний механізм» (2012 р.).
 • © 2006-2018 Інформація про сайт