Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Зубарєв Микола Сергійович

ZubarievM.jpg

У 2008 році закінчив Автотранспортний технікум. У тому ж році вступив до Національного гірничого університету на кафедру автомобілів та автомобільного господарства. Під час навчання в університеті брав участь у різних олімпіадах та конференціях. Є одним з конструкторів і творців міні електромобіля КАНГУ-111. У 2011 році вступив до аспірантури за спеціальністю 05.05.06 - гірничі машини.


Контакти: пр. К.Маркса 19, корпус № 2, аудиторія 59

email: auto.nmu@gmail.com


Публікації:

  1. Зубарев Н.С. Анализ вибрационных и виброударных механизмов для разгрузочных работ [Текст] / Н.С. Зубарев, К.М. Басс // Четвертая научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Научная весна – 2013» / Государственное ВУЗ «НГУ». - Д., 2013.
  2. Зубарев Н.С., Кравец Вл.В. Оценка структурной надежности энергетической системы гибридного автомобиля [Текст] / Н.С. Зубарев, Вл.В. Кравец, К.М. Басс // Третья всеукраинская научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Научная весна – 2012» / Государственное ВУЗ «НГУ». - Д., 2012. – с. 61-62.
  3. Zubariev, M. The inevitable future of automobile transport [Text] / M. Zubariev, K. Bas // Widening Our Horizons: The Proceedings Of The 7th International Forum For Students And Young Researchers, March 29-30, 2012 / Dnipropetrovsk, NMU, 2012. – Vol.2. – p. 74
  4. Зубарев Н. С. Механические свойства композиционных наноматериалов [Текст] / Н.С. Зубарев, В.Е. Олишевская, Г.С. Олишевский / Вісник Дніпропетровського університету. – 2011. – № 4. – Т. 19. – С. 140 – 148.
  5. Зубарев Н.С. Расчет и диагностика рамы миниэлектромобиля КАНГУ-111 [Текст] / Н.С. Зубарев, В.В. Плахотник // Вторая научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Научная весна – 2011» / Государственное ВУЗ «НГУ». - Д., 2011.
© 2006-2018 Інформація про сайт