Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Параметри вантажно-розвантажувальних майданчиків нагорно-глибинних кар'єрів в технологічному процесі застосування автосамоскидів з механізмом зміни центру мас і міжосьової відстані


Теза: Параметри вантажно-розвантажувальних майданчиків нагорно-глибинних кар'єрів в технологічному процесі застосування автосамоскидів з механізмом зміни центру мас і міжосьової відстані

Автори: К.М. Бас, В.В. Крівда.


При розробці крутопадающих родовищ кар'єри характеризуються інтенсивним пониженням гірничих робіт, зменшенням площі робочої зони, великою кількістю одночасно розроблюваних уступів, складністю організації розкриття та відпрацювання глибинної частини родовища. В результаті при плануванні розвитку гірничих робіт одним з основних питань є раціональне розміщення перевантажувальних пунктів та їх мінімальні розміри, з метою зменшення консервації бортів кар'єрів і запасів корисної копалини.

На кар'єрах Кривбасу найбільш широке розповсюдження отримали внутрішньокар'єрні автомобільно-залізничні перевантажувальні пункти з екскаваторним перевантаженням. Технологія гірничих робіт передбачає роботу автомобільного транспорту (складальний транспорт) під розкривній робочій зоні, (яка безперервно розширюється і поглиблюється із збільшенням глибини кар'єра) з доставкою гірничої маси до перевантажувального пункту, і роботу залізничного транспорту, який здійснює підйом гірської маси на поверхню. При цьому створюються екскаваторні перевантажувальні пункти в кар'єрі, які складаються з двох робочих майданчиків: нижній і верхньій.


© 2006-2018 Інформація про сайт