Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Підйомно-транспортне обладнання на АТП та СТО


Методичне забеспечення дисципліни


  • Деталі машин. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання «Розрахунок передачі гвинт-гайка» для студентів напрямів підготовки 6.050502 Інженерна механіка, 6.070106 Автомобільний транспорт. – Автори: К.А. Зіборов, В.В. Проців, О.М. Твердохліб, М.С. Зубарєв – Д.: Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», 2015. – 40 с.
© 2006-2018 Інформація про сайт