Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Бас Костянтин Маркович

BassKM.jpg 

Бас Костянтин Маркович, 1969 року народження.

Закінчив з відзнакою у 1993 р. Дніпропетровський гірничий інститут за спеціальністю "Гірничі машини і комплекси". Кваліфікація за дипломом – гірничий інженер-механік.

Кандидат технічних наук. (1998 р), (доцент 2001 р).

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах 19 років, в тому числі в ДВНЗ «НГУ» - 19 років.

Основні етапи трудової та науково-педагогічної діяльності:

 • з 05.08.93 р. 30.10.93 р молодший науковий співробітник кафедри гірничих машин Державної гірничої академії України (ДГАУ)
 • з 01.11.93 р. по 31.10.96 р. - аспірант кафедри гірничих машин Державної гірничої академії України (ДГАУ);
 • з 01.11.96 р. по 31.08.1997 р. - асистент кафедри гірничих машин Державної гірничої академії України (ДГАУ);
 • з 01.09.1997 р. по 01.1999 р. – старший викладач кафедри гірничих машин Державної гірничої академії України (ДГАУ);
 • з 01.09.1999 р. по 13.06.2006 р. – доцент кафедри гірничих машин Національного гірничого університету;
 • 14.06.2006 р. дотепер – завідувач кафедри автомобілів та автомобільного господарства ДВНЗ «НГУ».
 • Спеціаліст у галузі гірничого машинобудування та транспорту. Автор 2 учбово-методичних посібників, 73 наукових публікацій. В співавторстві – 15 авторських свідоцтв та патентів України та Росії.

  Виступає як відповідальний виконавець та виконує науково-дослідні роботи у відповідності до держбюджетних тем:

 • ГП-449 «Гібридизація вітчизняного бюджетного автомобіля»;
 • ОП-54 «Комплексна генерація та утилізація енергії в умовах урбанізованих та промислових територій України».
 • За ініціативою на базі і за участю кафедри створено:

 • лабораторія електричного та електронного обладнання автомобілів (2009 р.);
 • лабораторія дистанційної діагностики технічних систем (2011 р.);
 • лабораторія проектування UM «Універсальний механізм» (2012 р.);
 • науково-консультаційний автотранспортній центр ДВНЗ «НГУ».

 • Контакти: пр. К. Маркса 19, корп.2, к 2/57. Тел. (056) 373-07-05


  Останні публікації

  1. Басс К.М., Кравец В.В., Кравец Т.В. Математическая модель дорожной поверхности скоростной автомогистрали в развязках и поворотах / Міжвузівський збірник «Наукові тотатки», Луцьк, 2012.- № 36- С. 23- 25.
  2. Кравець В.В., Бас К.М., Кравець Вл.В. Динамічне проектування найпростішого вузла автомобіля // Вісник СевНТУ: науковий журнал.- Севастополь, 2012.- №135- С. 188-191.
  3. Кравець В.В., Бас К.М., Кравець Т.В., Харченко А.В. Определение матрицы инерции гибридного автомобиля на основе кватернионных матриц. - Д.: Системні технології, 3(80), 2012. - С.61-66.
  © 2006-2018 Інформація про сайт