Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Федоскін Валерій Олексійович

FedoskinV.jpg

В 1965 році закінчив Дніпропетровський гірничій університет (ДГІ). Працював старшим науковім співробітником галузевої науково-дослідної лабораторії, асистентом, доцентом кафедри гірничих машин. В 1982 році закінчив кандидатську дисертацію за напрямом «Динаміка та міцність машин проборів та обладнання».

З 2009 року працює доцентом кафедри ААГ. Читає лекції з дисциплін: «Основи технічної діагностики», «Експлуатація та обслуговування машин», «Основи проектування та експлуатації технологічного обладнання АТП».

За результатами досліджень опублікував: 82 трудів, 25 патентів.


Основні назви публікацій:

  1. Федоскин В.А., Ерисов Н.Н. Анализ работы герметизаторов вибра-ционных машин. Геотехнiчна механіка: Мiжвiд. зб. наук. праць 2010. Вип.85
  2. Кузбаков Ж.И., Франчук В.П., Федоскин В.А. Трёхстадиальная дро-билка для дробления слитков феррохрома.Материалы международной научно практической конференции. Актобе. 2010
  3. Федоскин В.А., Ерисов Н.Н Особенности загрузки вибротранспортё-ра сушильной установки. Вiбрацiї в технiцi та технологiях. №1 (57), 2010
© 2006-2018 Інформація про сайт