Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кафедра автомобілів та автомобільного господарства


готує фахівців відповідно галузі знань 27 Транспорт
за спеціальністю 274 Автомобільний транспорт
професійна кваліфікація 2149.2 Інженер з транспорту

Абітурієнти мають змогу здобути вищу освіту на ступінь бакалавр.

Для вступу у 2019 році на базі шкільної освіти разом з документами необхідно подати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з таких предметів:

  1. Українська мова та література
  2. Математика
  3. За вибором: іноземна мова, фізика
Термін навчання Ліцензійний набір Вартість навчання 2019р.
Денна На ступень бакалавр На базі шкільної освіти 3 роки і 10 місяців 100 осіб 9090 грн
На базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст 2 роки і 10 місяців
Вечірня На ступень бакалавр На базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст 2 рока і 10 місяців 25 осіб 7230 грн
Заочна На ступень бакалавр На базі шкільної освіти 3 роки і 10 місяців 50 осіб 5590 грн
На базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст 2 роки і 10 місяців

Об’єкт діяльності: автотранспорті, автосервісні, авторемонтні підприємства й організації автотранспортного комплексу різних форм власності, транспортні цехи заводів, фабрик, конструкторсько-технологічні та наукові організації, фірмові і дилерські центри автомобільних компаній і заводів, автомобільні, тракторні, двигунобудівні, машинобудівні й ремонтні підприємства, навчальні закладі, державні структури та ін.

Професійні функції фахівця: організація й планування автомобільного господарства; менеджмент на автотранспортному підприємстві; виробництво, обслуговування, діагностування та ремонт автомобілів; експертна оцінка автотранспортних засобів.

Основні дисципліни, що вивчають студенти: автомобілі (432 год.), автомобільні двигуни (108 год.), виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту (189 год.), технічна експлуатація автомобілів (162 год.), діагностика дорожніх транспортних засобів (243 год.), технології капітального ремонту автомобілів (162 год.), основи проектування та експлуатації технологічного обладнання АТП (135 год.), організація автомобільних перевезень та безпека руху (135 год.).

Студенти проходять практику та працюють після закінчення вузу на провідних підприємствах регіону: АТП-11201, АТП-11231, АТП-11205, ВАТ «Дніпропетровськ-авто», ВАТ «Автопромінь», ВАТ АТЦ ДМЗ ім. Петровського, ЗАТ «Автопорт», ОАО «Марганецький ГОК», ДП ВО ЮМЗ, ООО «Автоцентр-Украина», а також на СТО, в регіональних дилерських центрах з продажу, діагностики та технічного обслуговування автомобілів.

Студенти приймають участь у наукових конкурсах, студентських конференціях, культурно-масових заходах та суспільному житті факультету та інституту.

© 2006-2020 Інформація про сайт