Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Небатов Андрій Володимирович

NebatovA.jpg

В 1996 році закінчив з відзнакою Державну гірничу академію України за спеціальністю «Гірниче обладнання» та поступив в аспірантуру при кафедрі гірничі машини. З 2005 року працює асистентом кафедри автомобілів і автомобільного господарства.


Контакти: пр. К.Маркса 19, корпус № 1, аудиторія 126

тел.: (056) 373-07-26


За результатами досліджень опублікував: 11 статей, 2 тези доповідей на міжнародних науково-технічних конференціях, має 3 деклараційних патенти на винахід.

Основні наукові публікації:

  1. Бас К.М., Небатов А.В. Исследование механизма возбуждения колебаний подвижного решета осадочной машины / Науч.-техн. журнал «Вибрации в технике и технологиях», 2002, №1 (22).
  2. Небатов А.В., Басс К.М Регулирование параметров движения решета в отсадочных машинах с подвижным решетом / Науч.-техн. журнал «Вибрации в технике и технологиях», 2002, №5 (26).
  3. Басс Т.П., Небатов А.В., Басс К.М. Повышение эффективности обогащения в отсадочных машинах с подвижным решетом / Науч.-техн. збірник «Збагачення корисних копалин», 2004, № (23).
  4. Салов В.О., Додатко О.І., Журавльова Т.В., Кузьменко О.М., Назаренко В.О., Небатов А.В., Ніколаєва Т.Г., Прокопенко В.І., Шляхов Е.М. Нормативно-методичне забезпечення кредитно-модульної системи організації навчального процесу «СВО НГУ НМЗ-05» / Дніпропетровськ, НГУ, Навчальний посібник. 2006. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для ВНЗ).
  5. Франчук В.П., Федоскін В.О., Бас К.М., Небатов А.В. Деклараційний патент на винахід Спосіб розподілу матеріалів у відсаджувальній машині і пристрій для його реалізації / №50257A (51) 7 В03В5/18 2002 р. Бюл.№10.
  6. Франчук В.П., Федоскін В.О., Бас К.М., Небатов А.В. Деклараційний патент на винахід Відсаджувальна машина / №50257 (51) МПК В03В 5/18 (2006.01) 2006 р. Бюл.№2.
© 2006-2018 Інформація про сайт