Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Олішевська Валентина Євгенівна

Olishevs'kaV.jpg 

Доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства.

Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Матеріалознавство».

Олішевська В. Є. читає лекції за наступними дисциплінами: «Використання експлуатаційних матеріалів», «Експлуатаційні матеріали», «Основи технології виробництва та ремонту автомобілів», «Організація та управління виробництвом технічного обслуговування та ремонту автомобілів», «Управління авторемонтним виробництвом», «Ресурсозберігаючі технології при проведенні ремонту», «Сертифікація та ліцензування на автомобільному транспорті»; веде лабораторні заняття з дисциплін: «Використання експлуатаційних матеріалів», «Експлуатаційні матеріали», «Основи технології виробництва та ремонту автомобілів»; веде практичні заняття з дисциплін: «Організація та управління виробництвом технічного обслуговування та ремонту автомобілів», «Ресурсозберігаючі технології при проведенні ремонту», «Управління авторемонтним виробництвом», «Спеціальні види автотранспорту»; керує курсовим та дипломним проектуванням; виробничою та переддипломною практиками студентів.

Наукова діяльність Олішевської В. Є. спрямована на математичне моделювання та експериментальні дослідження напружено-деформованого стану шаруватих та композиційних матеріалів з метою аналізу і встановлення закономірностей механізму руйнування шарових композиційних матеріалів, отриманих зварюванням вибухом, та критерійної оцінки їхньої тріщиностійкості для прогнозування працездатності таких матеріалів у конструкціях підвищеної надійності. Крім того, Олішевська В. Є. займається аналізом теоретичних і практичних досягнень та перспектив створення нанотрібопрепаратів, дослідженням впливу наноматеріалів на процеси тертя і зносу поверхонь трібосполучень та на техніко-економічні характеристики машин.

Коло наукових інтересів та діяльності Олішевської В. Є. – фізика і механіка руйнування твердих тіл, дослідження тріщиностійкості моно- та біметалів, дослідження механізму дії геоактиваторів, розробка геотріботехнологій, обробка з’єднань машин, що труться, нанотрібопрепаратами при безрозбірному сервісі.


Публікації:

  • Олишевская В.Е., Олишевский Г.С., Гулак А.А. Нанотрибопрепараты для безразборного сервиса узлов и агрегатов машин. – Вісник Дніпропетровського університету. – 2010. – № 4. – Т. 18. – С. 150 – 154.
  • Олишевская В.Е., Бас К.М., Литвин П.В. Обработка трущихся соединений машин нанотрибопрепаратами при безразборном сервисе. – Науковий вісник ХНАДУ. – 2010. – № 51. – С. 156-161.
  • Олишевская В. Е., Олишевский Г. С., Зубарев Н. С. Механические свойства композиционных наноматериалов. – Вісник Дніпропетровського університету. – 2011. – № 4. – Т. 19. – С. 140 – 148.
  • © 2006-2018 Інформація про сайт