Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

До питання про проблеми експлуатації газобалонного обладнання на бензинових двигунах внутрішнього згоряння


Теза: До питання про проблеми експлуатації газобалонного обладнання на бензинових двигунах внутрішнього згоряння (ДВЗ). Поліпшення експлуатаційних властивостей ДВЗ

Автори: С.В. Савлук, П.А. Швидкий.


У сучасних умовах експлуатації автомобілів з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння висока вартість палива і забруднення навколишнього середовища змушує власників автомобілів шукати шляхи зниження питомої вартості пробігу та зменшення викидів газів СО. Найбільш простим рішенням цієї задачі є використання ГБО та експлуатація автомобіля не на бензині, а на газі.

Використання обладнання ГБО на автомобілях з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) призводить до швидкого виходу з ладу клапанів подачі-випуску робочої суміші, у зв'язку з цим актуальним є адаптація бензинового двигуна для роботи на газу.


© 2006-2018 Інформація про сайт