Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Сучасні тенденції розвитку двигунобудування


Теза: Сучасні тенденції розвитку двигунобудування

Автори: О.О. Лагошна, Б.В. Гончаров.


Час, що минув з часу створення першого ДВЗ, безумовно, вплинуло і на концепцію створення сучасного поршневого автомобільного двигуна. Девіз двигуна наших днів - більше потужність, менше витрата. Здавалося б, ці два поняття протистоять один одному, але, виявляється, це не так. І для того, щоб це підтвердити, двигуністи різних автомобільних компаній придумують різні системи, що дозволяють підняти ККД двигуна до межі.

Для того щоб зрозуміти, в якому напрямку надалі буде розвиватися двигунобудування, необхідно усвідомити, які перешкоди стоять на шляху. А перешкоди наступні: механічні втрати, неповне використання енергії згоряння палива, питання, пов'язані з економічністю, висока собівартість сучасних двигунів і систем управління, збільшення маси мотора, поліпшення характеристик двигуна.


© 2006-2018 Інформація про сайт