Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Дисципліна "Аналіз конструкцій автомобілів"


Анотація з дисципліни

Аналіз автомобілів, їх компонувальних схем та конструктивних рішень агрегатів, вузлів, систем. Порівняльний аналіз конструкцій, методи їх розрахунку, вибір оптимальних конструкцій з урахуванням умов експлуатації автомобіля.


Перелік рекомендованої літератури з дисципліни

  1. В.К.Вахламов Конструкция, расчет и эксплуатационные свойства автомбилей.: Учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений . – М.: Издательство центр «Академия», 2007.-560 с.
  2. Автомобили: Конструкция, конструирование и расчет. / А.И.Гришкевич, Д.М.Ломако, В.П.Автушко / Под ред. А.И.Гришкевича. – М.: Высшая школа, 1987. – 200 с.
  3. Й.Раймпель Массы автомобиля. Элементы подвески. Перевод с немецкого.-М.: Машиностроение, 1988, С-328
  4. Проектирование трансмиссий автомобиля: Справочник / Под ред. А.И.Гришкевича.-М.: Машиностроение, 1984, -272 с.
  5. Автомобили. Теория и конструкция автомобиля и двигателя / В.К.Вахламов, М.Г.Шатров, А.А.Юрчевский / -Транспорт, 2003, -816 с.
© 2006-2020 Інформація про сайт