Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Дисципліна "Сертифікація та ліцензування на автомобільному транспорті"

  • Програма навчальної дисципліни
  • Анотація навчальної дисципліни
  • Перелік рекомендованої літератури для вивчання навчальної дисципліни
© 2006-2019 Інформація про сайт