Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Дисципліна "Спеціальні види автотранспорту"


Анотація з дисципліни

Спеціалізація рухомого складу автомобільного транспорту за умовами експлуатації та видах вантажів, особливості конструкцій спеціалізованого рухомого складу, а також питання підвищення тягово-динамічних властивостей і прохідності автомобілів, автопоїздів.


Перелік рекомендованої літератури з дисципліни

  1. Бурков М.С. Специализированный подвижной состав автомобильного транс-порта –М., Транспорт, 1979. 296 с.
  2. Н.А.Бухарин, В.С.Прозоров, М.М.Щукин Автомобили. Конструкция, нагру-зочные режимы, рабочие процессы, прочность агрегатов автомобиля. – 2е изд. перераб. и доп. – Л.: Машиностроение, Ленинград. Отд-ние. 1973 – 503 с.
  3. Автомобили: конструкция, конструирование и расчет. Системы управления и ходовая часть. : Учеб. Пособие для вузов / А.И.Гришкевич, Д.М.Ломако, ВК.П.Автушко и др. ; Под ред. А.И.Гришкевича – Ми.: Выш.шк., 1987 – 200с.
  4. Грузовые автомобили / М.С.Высоцкий, Ю.Ю.Беленький, Л.Х.Гилелес и др. –М.: Машиностроение, 1979. – 384с.
  5. Сцепления транспортных и тяговых машин / И.Б.Барский, С.Г.Борисов, В.А.Галятин и др.; Под ред. Ф.Р.Геккера и др. –М.: Машиностроение, 1989.- 344с.
© 2006-2020 Інформація про сайт