Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Дисципліна "Термодинаміка автомобільних двигунів"


Анотація з дисципліни

Теоретичні цикли термодинаміки поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Цикли, що визначають роботу бензинових, дизельних двигунів, їх ефективні показники, роботу, к.к.д.


Перелік рекомендованої літератури з дисципліни

  1. Базаров И.П. Термодинамика. –М.: Высшая школа, 1991-376 с.
  2. Автомобільні двигуни / Ф.І.Абрамчук, Ю.Ф.Гутаревич, К.Є.Долганов, І.І.Тимченко / - Київ: Арістей, 2005. – 469 с.
  3. Автомобильные двигатели /В.М.Архангельский, М.М.Вихерт, А.Н.Воинов и др./ Под ред проф. М.С.Ховака. –М: Машиностроение. 1977. -591с.
  4. Колчин А.И., Демидов В.П. Расчет автомобильных и тракторных двигателей. Учеб. Пособие. Изд. 3-е. – М.: Высшая школа. 2002. – 496 с.
© 2006-2020 Інформація про сайт