Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кафедра автомобілів та автомобільного господарства


готує фахівців відповідно галузі знань 27 Транспорт
за спеціальністю 274 Автомобільний транспортАбітурієнти мають змогу здобути вищу освіту на ступінь бакалавр.

Для вступу у 2021 році на базі шкільної освіти разом з документами необхідно подати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з таких предметів:

vstyp2021-shk.jpg


Для вступу у 2021 році на базі ОКР молодшого спеціаліста разом з документами необхідно подати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з таких предметів:

Vstup2021-tech.jpg

Вартість навчання:

- очна (денна) 15900 грн.

- заочна 8000 грн.


Об’єкт діяльності: автотранспорті, автосервісні, авторемонтні підприємства й організації автотранспортного комплексу різних форм власності, транспортні цехи заводів, фабрик, конструкторсько-технологічні та наукові організації, фірмові і дилерські центри автомобільних компаній і заводів, автомобільні, тракторні, двигунобудівні, машинобудівні й ремонтні підприємства, навчальні закладі, державні структури та ін.

Професійні функції фахівця: організація й планування автомобільного господарства; менеджмент на автотранспортному підприємстві; виробництво, обслуговування, діагностування та ремонт автомобілів; експертна оцінка автотранспортних засобів.

Основні дисципліни, що вивчають студенти: автомобілі (432 год.), автомобільні двигуни (108 год.), виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту (189 год.), технічна експлуатація автомобілів (162 год.), діагностика дорожніх транспортних засобів (243 год.), технології капітального ремонту автомобілів (162 год.), основи проектування та експлуатації технологічного обладнання АТП (135 год.), організація автомобільних перевезень та безпека руху (135 год.).

Студенти проходять практику та працюють після закінчення вузу на провідних підприємствах регіону: АТП-11201, АТП-11231, АТП-11205, ВАТ «Дніпропетровськ-авто», ВАТ «Автопромінь», ВАТ АТЦ ДМЗ ім. Петровського, ЗАТ «Автопорт», ОАО «Марганецький ГОК», ДП ВО ЮМЗ, ООО «Автоцентр-Украина», а також на СТО, в регіональних дилерських центрах з продажу, діагностики та технічного обслуговування автомобілів.

Студенти приймають участь у наукових конкурсах, студентських конференціях, культурно-масових заходах та суспільному житті факультету та інституту.

© 2006-2021 Інформація про сайт