Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Молодь: наука та інновації (2013)

Перша Всеукраїнська
науково-технічна конференція
студентів, аспірантів і молодих вчених
3-4 грудня 2013 року

Секція 4
Автомобільний транспорт

Керівник - Самойленко Андрій Анатолійович - к.т.н., доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

Секретар - Варцаба Поліна Юріївна - студентка групи АМГ-1З-1с


 1. Байраченко С.О. ст. гр. АГ-13М, Заренбін В.Г. д.т.н., професор

  Розрахунок температури кільцевої пари тертя ДВЗ з масляною плівкою.

 2. Букрєєв В.Г. ст. гр., Колісник М.П, к.т.н., професор

  Імітаційне моделювання гальмівної системи EBS вантажного автомобіля.

 3. Володько Д.І., ст. гр. ТТмм-10-1, Литвин В.В., асистент

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Отримання оптимального варіанту розподілу автобусів між маршрутами на основі комплексного показника ефективності.

 4. Головань В.В., ст. гр. АТмм-11, Литвин П.В., ст. викладач кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Проблеми забезпечення безпеки дорожнього руху на нерегульованих перехрестях.

 5. Гончаров Б.В., ст. гр. АТммС-12-2, Лагошна О.О., асистент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Сучасні тенденції розвитку двигунобудування.

 6. Зубарєв М.С.,аспірант, Бас K.M., к.т.н., доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Способи підвищення довговічності кузовів кар'єрних самоскидів.

 7. Зубарєв М.С.,аспірант, Кравець В.В., д.т.н., професор, Кравець Вл.В., к.т.н., доцент, Бас K.M., к.т.н., доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна;

  Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна; м. Дніпропетровськ, Україна)

  Годограф руху автомобіля на прямих і криволінійних ділянках автомагістралі.

 8. Ільєнко К.І, ст. гр. АГ-13м, Дячук М.В. к.т.н., доцент

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Імітаційне моделювання тягової динаміки вантажного автомобіля з урахуванням конструкції та функціонування силової передачі.

 9. Кобзарь О.Р., ст. гр. МЕ-09-13, Бас Т.П. викладач кафедри вищої математики

  (Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ., Україна)

  Моделювання руху кар’єрного транспорту.

 10. Каплун А., Перец М., ст. гр. АТммС-12-1, Самойленко A.A. к.т.н., доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Альтернативні движетеля на автомобільному транспорті.

 11. Копцев Р.А., ст. гр. АТмм-11, Ходос О.Г., асистент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Аналіз особливостей конструкції транспортних засобів для інвалідів та людей з обмеженими можливостями.

 12. Крівда В.В., аспірант, Бас K.M., к.т.н., доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Параметри вантажно-розвантажувальних майданчиків нагорно-глибинних кар'єрів в технологічному процесі застосування автосамоскидів з механізмом зміни центру мас і міжосьової відстані.

 13. Літвінова Я.В., асистент кафедри УТ, Нагорний Є.В., д.т.н., професор

  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна)

  Дослідження теоретичних засад щодо вдосконалення логістичного управління різними видами транспорту.

 14. Малохатько Б.А., ст. гр. АГ-13м, Заренбін В.Г., д.т.н., професор

  Методи розрахунку на заїдання деталей ДВЗ.

 15. Манжелій О. А., ст. гр. АП-13-2с, Литвин В.В., асистент

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Підвищення економічної ефективності міського маршруту за рахунок зміни структури і кількості.

 16. Мармій І.В. ст. гр. АТмм-10-1, Самойленко A.A. к.т.н., доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Система відтворення хвильового руху.

 17. Мирошніченко A.M., ст. гр. ТТмм-10-1, Литвин В.В., асистент

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Імітаційне моделювання транспортних потоків за допомогою програмного забезпечення PTV Vision Vissim.

 18. Ніколенко О.В., Бондаренко О.В. ст. гр. АТммС-12.1, Литвин П.В., ст. викладач кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Визначення передаточних чисел трансмісій і їх вплив на експлуатаційні властивості автомобілів.

 19. Новаковський С.О., ст. гр. АГ-1Зм, Дячук М.В. к.т.н., доцент

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Імітаційне моделювання системи автоматичного підресорювання ECAS вантажних автомобілів.

 20. Петренко Д.І., завідувач лабораторії, Дячук М.В., к.т.н., доцент

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Імітаційне моделювання активного підсилювача гідравлічної гальмівної системи.

 21. Понікаревич A.C., ст. гр. АП-13-2с, Литвин В.В., асистент

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Обгрунтування поостановочного режиму руху міських автобусів з метою мінімалізації тривалості поїздкі пасажирів.

 22. Прокуда Е.Ю., аспірант, Корсун В.І., д.т.н. проф., завідувач кафедри метрології та інформаційно-вимірювальних технологій

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Оцінка стану базових елементів кар’єрних автоскидачів.

 23. Соболь О.С., ст. гр. АМГ-13-1, Олішевська В.Є., к.т.н., доцент; Савченко A.A., к.т.н., доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Вплив конструкційних і технологічних факторів на якість складальних робіт різьбових з'єднань автомобілів.

 24. Содоль І.Ю. ст. гр. АТмм-11-1, Куваєв С.М., к.т.н., доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Особливості використання гідродинамічних передач в автотранспортних засобах.

 25. Тесля A.B., ст. гр. АП-13-1, Олішевська В.Є., к.т.н., доцент

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Оцінка проекту модернізації транспортної системи м.Дніпропетровська.

 26. Тімощенко Е.В., ст. гр. БМО-13м, Богомолов В.В., ст. викладач кафедри експлуатації та ремонту машин

  (Придніпровська державна академія архітектури, м. Дніпропетровськ., Україна)

  Експериментальні дослідження тріботехнічних характеристик пари тертя гільза циліндру - поршневе кільце.

 27. Цапля А.А., ст. гр. АМГ-13-2, Савченко A.A., к.т.н., доцент; Олішевська В.Є., к.т.н., доцент, кафедра автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Вплив експлуатаційних факторів на якість складальних робіт різьбових з'єднань автомобілів.

 28. Чижевський О.Д., ст. гр. АМГ-13-1, Ходос О.Г., асистент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Проблеми активної та пасивної безпеки транспортних засобів.

 29. Шатайло С.В., ст. гр. ТТмм-12-1, Литвин В.В., Петрова О.В. асистенти

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Аналіз типових заходів з удосконаленням системи міського пасажирського транспорту.

 30. Швидкий П.О., ст. гр. АТммС-12-2, Савлук С.В., к.т.н., асистент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  До питання про проблеми експлуатації газобалонного обладнання на бензинових двигунах внутрішнього згоряння (ДВЗ). Поліпшення експлуатаційних властивостей ДВЗ.

 31. Ямпольський P.O., ст. гр. С-АП-12-1, Литвин В.В., асистент

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Розробка комплексного критерію оцінки варіантів організації комбінованих режимів сполучення.

 32. Горовець Р.В., ст. гр. АМГ-13-2, Пучков О.І., старший викладач кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Пристрій для заправки - прокачування гальмівної системи за допомогою однієї людини.

© 2006-2022 Інформація про сайт