Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Методичне забезпечення дисциплін кафедри

Автомобілі


Автомобільні дороги


Автотроніка


Безпека дорожнього руху та екологія на автотранспорті


Вступ до фаху


Гідро-пневмопривод автомобілів та автодорожніх транспортних засобів


Документообіг на автотранспортному підприємстві


Діагностика дорожньо-транспортних засобів


Експлуатація та обслуговування машин


Електронне та електричне обладнання автомобілів і його технічна експлуатація


Ергономіка на автомобільному транспорті

Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Ергономіка на автомобільному транспорті» для студентів спеціальності 274 Автомобільний транспорт денного та вечірнього відділення / О.Г. Ходос, О.О. Лагошна – Дніпропетровськ: НТУ «Дніпровська політехніка», 2019. – 38 с.


Конструкційні та експлуатаційні матеріали в автомобільній галузі

Конструкційні та експлуатаційні матеріали в автомобільній галузі Методичні рекомендації до виконання індивідуальних робіт для бакалаврів спеціальності 274 Автомобільний транспорт/ В. Є. Олішевська. –Дніпро: НТУ,2018. –44с.

Основи технології виробництва та ремонту автомобілів

Олішевська В. Є. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів. Методичні рекомендації до організації самостійних робіт та виконання індивідуальних завдань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» / В. Є. Олішевська, К. М. Бас, В. В. Крівда ; Міністерство освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2023. – 70 с.

Організація і технологія випробувань


Сертифікація та ліцензування на автомобільному транспорті


Основи теплотехніки та термодинаміка автомобільних двигунів


Технічна експлуатація автомобілів

Технічна експлуатація автомобілів. Методичні рекомендації до практичних занять за розділом «Розрахунок показників автотранспортних підприємств» для здобувачів ступеня бакалавра спеціальності 274 Автомобільний транспорт / О.Г. Ходос, О.О. Лагошна, В.В. Крівда ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2023. – 56с.

Технічна експлуатація автомобілів. Методичні рекомендації до практичних занять за розділом «Розрахунок показників станцій технічного обслуговування» для здобувачів ступеня бакалавра спеціальності 274 Автомобільний транспорт / О.Г. Ходос, О.О. Лагошна, В.В. Крівда ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2023. – 47с

Теорія експлуатаційних властивостей та розрахунків автомобілів


Технологічні процеси на СТО

Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів та основи його розрахунків

КР з теорії експлуатаційних властивостей та розрахунків автомобілів


КП "Технічна експлуатація автомобілів"

Навчально-виробнича практика


Навчально-ознайомча практика


Виробнича практика

Переддипломна практика


Кваліфікаційна робота


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт