Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Методичне забезпечення дисциплін кафедри

Автомобілі


Автомобільні дороги


Безпека дорожнього руху та екологія на автотранспорті


Вступ до фаху


Гідро-пневмопривод автомобілів та автодорожних транспортних засобів


Документообіг на автотранспортному підприємстві


Діагностика дорожніх транспортних засобів


Експлуатація та обслуговування машин


Електронне та електричне обладнання автомобілів і його технічна експлуатація


Ергономіка на автомобільному транспорті

Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Ергономіка на автомобільному транспорті» для студентів напряму підготовки 274 Автомобільний транспорт денного та вечірнього відділення / О.Г. Ходос, О.О. Лагошна – Дніпропетровськ: НТУ «Дніпровська політехніка», 2019. – 38 с.

Конспект лекций по дисциплине «Эргономика на автомобильном транспорте» для студентов направления подготовки 6.070106 / Захльостова Т.Л., Ходос О.Г. - Днепропетровск: Государственный ВНЗ «Национальный горный университет», 2010. - 119 с.

Конструкційні та експлуатаційні матеріали в автомобільній галузі

Конструкційні та експлуатаційні матеріали в автомобільній галузі Методичні рекомендаціїдо виконання індивідуальних робіт для бакалаврів спеціальності 274 Автомобільний транспорт/ В. Є. Олішевська. –Дніпро: НТУ,2018. –44с.

Математичне моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту


Математичне моделювання систем


Основи технології виробництва та ремонту автомобілів


Організація і технологія випробувань


Сертифікація та ліцензування на автомобільному транспорті


Термодинаміка автомобільних двигунів


Технічна експлуатація автомобілів


Теорія експлуатаційних властивостей та розрахунків автомобілів


Технологічні процеси на СТО

Рекомендации по определению рациональных параметров систем разработки глубоких карьеров с учетом применения транспортного оборудования нового технического уровня / К.М. Басс, В.В. Кривда, Е.А. Бубнова, Е.В. Бабий, Е.С. Левченко. - ГВУЗ «НГУ» - ИГТМ м. Н.С. Полякова НАН Украины, Дне-пропетровск.- 2014.- 19 с.; ил.10, табл. 3, список лит. 6 (назв.)

Технологічні процеси на автомобільному транспорті


Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів та основи його розрахунків


Комплексний курсовий проект з автомобільних двигунів


Навчальний посібник до виконання курсового проекту дисципліни автомобільні двигуни. Для студентів напряму підготовки 274 «Автомобільний транспорт» / А.А. Савченко; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2016. – 85 с.

КР з теорії експлуатаційних властивостей та розрахунків автомобілів


КП "Технічна експлуатація автомобілів"

Методичні рекомендацій до виконання курсового проекту з дисципліни «Виробничо-технічні бази підприємств автомобільного транспорту» на тему «Проектування автотранспортного підприємства» для студентів спеціальності 7.070106 «Автомобілі та автомобільне господарство»/ Литвин П.В., Ходос О.Г. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2010. – 100 с.

Навчально-виробнича практика


Навчально-ознайомча практика


Виробнича практика


Переддипломна практика


Дипломування


© 2006-2021 Інформація про сайт