Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Методичне забезпечення дисциплін кафедри

Автомобілі


Автомобільні дороги


Автотроніка


Безпека дорожнього руху та екологія на автотранспорті


Вступ до фаху


Гідро-пневмопривод автомобілів та автодорожніх транспортних засобів


Документообіг на автотранспортному підприємстві


Діагностика дорожньо-транспортних засобів


Експлуатація та обслуговування машин


Електронне та електричне обладнання автомобілів і його технічна експлуатація


Ергономіка на автомобільному транспорті

Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Ергономіка на автомобільному транспорті» для студентів спеціальності 274 Автомобільний транспорт денного та вечірнього відділення / О.Г. Ходос, О.О. Лагошна – Дніпропетровськ: НТУ «Дніпровська політехніка», 2019. – 38 с.


Конструкційні та експлуатаційні матеріали в автомобільній галузі

Конструкційні та експлуатаційні матеріали в автомобільній галузі Методичні рекомендації до виконання індивідуальних робіт для бакалаврів спеціальності 274 Автомобільний транспорт/ В. Є. Олішевська. –Дніпро: НТУ,2018. –44с.

Основи технології виробництва та ремонту автомобілів


Організація і технологія випробувань


Сертифікація та ліцензування на автомобільному транспорті


Основи теплотехніки та термодинаміка автомобільних двигунів


Технічна експлуатація автомобілів


Теорія експлуатаційних властивостей та розрахунків автомобілів


Технологічні процеси на СТО

Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів та основи його розрахунків


Комплексний курсовий проект з автомобільних двигунів

Навчальний посібник до виконання курсового проекту дисципліни автомобільні двигуни. Для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» / А.А. Савченко; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2016. – 85 с.

КР з теорії експлуатаційних властивостей та розрахунків автомобілів


КП "Технічна експлуатація автомобілів"

Методичні рекомендацій до виконання курсового проекту з дисципліни «Виробничо-технічні бази підприємств автомобільного транспорту» на тему «Проектування автотранспортного підприємства» для студентів спеціальності 7.070106 «Автомобілі та автомобільне господарство»/ Литвин П.В., Ходос О.Г. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2010. – 100 с.

Навчально-виробнича практика


Навчально-ознайомча практика


Виробнича практика

Переддипломна практика


Кваліфікаційна робота


© 2006-2023 Інформація про сайт