Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Молодь: наука та інновації (2014)

Друга Всеукраїнська
науково-технічна конференція
студентів, аспірантів і молодих вчених
2-3 грудня 2014 року

Секція 5
Автомобільний транспорт

Керівник - Самойленко Андрій Анатолійович - к.т.н., доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства


Програма конференції - Секція 5 - Автомобільний транспорт

Збірник праць - Секція 5 - Автомобільний транспорт


 1. Бєлятинський А.О., д.т.н., проф., зав. каф. РААШІАП НАУ, Краюшкіна К.В., доцент каф. РААШІАП НАУ, Скрипченко О.В., аспірант, каф. РААШІАП НАУ

  (Національний авіаційний університет)

  Дослідження факторів, що впливають на площу контакту шини з поверхнею проїзної частини.

 2. Копцев Р.А., Головань В.В., ст. гр. АТмм-11-1, Самойленко A.A. к.т.н., доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Акумуляція енергії на геліо-електроавтомобілях та інерциоідах.

 3. Буря М.С., Щербина А.С., ст. гр. АТмм-12-1, Самойленко A.A. к.т.н., доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Акумулятори енергіїна ефекті електрета.

 4. Гармаш Д.В., ст. гр. АТмм-11-1, Литвин П.В., ст. викладач кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Шкідливі викиди автомобільного транспорту. Методи їх зменшення.

 5. Головань В.В., ст. гр. АТмм-11-1, Олішевська В.Є., к.т.н., доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Сучасні самовідновлювальні автомобільні фарби та лаки.

 6. Головань В.В., ст. гр. АТмм-11-1, Литвин П.В., ст. викладач кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Роль та місце діагностики в системі технічного обслуговування і ремонту автомобілів.

 7. Головань В.В., ст. гр. АТмм-11-1, Самойленко A.A. к.т.н., доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Вдосконалення методики розрахунку дощового стоку з покрівель будівель автотранспортних підприємств.

 8. Гололобов О.Б., ст. гр. АТмм-12-1, Савлук С.В., к.т.н., асистент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Вибір раціонального розташування технічної служби кар'єрного транспорту.

 9. Кармановський В.О., ст. гр. АТмм-12-1, Савченко A.A. к.т.н., доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Імітаційне моделювання завантаження технічної служби кар'єрного транспорту.

 10. Зубарєв М.С., асистент кафедри автомобілів та автомобільного господарства, Бас K.M., к.т.н., доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Система захисту кузова кар'єрного самоскиду.

 11. Кодаченко А.О., Кузнецов Д.О., ст. гр. АТмм-12-1, Самойленко A.A. к.т.н., доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Альтернативні способи акумуляції енергії з подальшим використанням на автомобільному транспорті з елетричною тягою.

 12. Коваленко А.Г., ст. гр. АМГ-14-1с, Крівда В.В., асистент кафедри автомобілів та автомобільного господарства, Бас Т.П., викладач кафедри вищої математики

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна;

  Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ, Україна)

  Зміна параметрів траншей при використанні автосамоскидів вдосконаленої конструкції.

 13. Лапа А.Ю., ст. гр. АТмм-11-1, Олішевська В.Є., к.т.н., доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Проблеми при виконанні ремонтних робіт автоматичних коробок передач (гідромеханічні, роботизовані та варіатори).

 14. Мамрій І.Г., ст. гр. АМГ-14-1с, Ходос О.Г., асистент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Розвиток засобів захисту, що забаспечують травмобезпечність учасників руху при фронтальному зіткненні.

 15. Мартинов І.Г., ст. гр. АТммС-13-1, Олішевська В.Є., к.т.н., доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Аналіз складу іменних марок автомобільних палив та оцінка доцільності їх використання.

 16. Медянцев О.Є., ст. гр. АТммС-13-1, Олішевська В.Є., к.т.н., доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Криогенна технологія переробки виробів типу метал-полімер.

 17. Содоль І.Ю., ст. гр. АТмм-11-1, Самойленко A.A. к.т.н., доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Альтернативні способи перетворення енергії у поступальний рух та способи використання поступального руху для отримання енергії.

 18. Содоль І.Ю., ст. гр. АТмм-11-1, Самойленко A.A. к.т.н., доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства, Єрісов М.М., асистент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Активна система захисту водія від засліплення зустрічним транспортом.

 19. Сугар К.С., ст. гр. АТммС-13-1, Олішевська В.Є., к.т.н., доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства, Савченко А.А., к.т.н., доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Альтернативні види систем запалювання.

 20. Чалик І.С., ст. гр. АТмм-13-1, Олішевська В.Є., к.т.н., доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Оцінка перспектив застосування сонячних батарей на автотранспортному ринку України.

© 2006-2022 Інформація про сайт