Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Наукова весна (2016)

Сьома Всеукраїнська
науково-технічна конференція
студентів, аспірантів і молодих вчених
6-7 квітня 2016 року

Секція 5
Автомобільний транспорт

Керівник - Самойленко Андрій Анатолійович - к.т.н., доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства


Програма конференції - Секція 5 - Автомобільний транспорт

Збірник праць - Секція 5 - Автомобільний транспорт


 1. Борсук А.С., студент гр. АТммС-14-2, науковий керівник Олішевська В.Є., к.т.н., доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Експлуатаційні властивості трансмісійних мастил.

 2. Вельбовець Д.В., студент гр. АТммС-14-1, науковий керівник Ходос О.Г., асистент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Перспективи автомобілебудування.

 3. Вельбовець Д.В., студент гр. АТммС-14-1, науковий керівник Олішевська В.Є., к.т.н., доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Нафта та способи її переробки.

 4. Весела М.А., аспірант

  (Харківський Національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків, Україна)

  Математична модель тягової акумуляторної батареї електромобіля.

 5. Волошенко В.В., студентка гр. ТТмм-14-1, науковий керівник Олішевська В.Є., к.т.н., доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Компонентний склад бензинів та різновиди сучасних присадок.

 6. Волошенко В.В., студентка гр. ТТмм-14-1, науковий керівник Трубіцин М.М., к.т.н., доцент кафедри управління на транспорті

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Визначення масових, геометричних та фрикційних характеристик роторних систем на вибігу у випадку постійності моменту опору обертання.

 7. Воронін С.В., студент гр. АП-15-1, науковий керівник Таран І.О., д.т.н., проф., завідувач кафедри управління на транспорті

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Формування раціональної структури парку вантажних автомобілів.

 8. Гаспарян А.М., студент гр. АТмм-13-1, науковий керівник Ходос О.Г., асистент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Вплив автомобільних тканин на здоров’я водія.

 9. Гололобов О.Б., студент гр. АТмм-12-1, науковий керівник Олішевська В.Є., к.т.н., доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Прилади, що застосовуються для вимірювання і дефектації деталей автомобіля.

 10. Дроботюк К.А., студент гр. АТмм-13-1, науковий керівник Крівда В.В., к.т.н., асистент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Способи донесення інформації.

 11. Карапиш В.А., студент гр. АП-15-1, науковий керівник Таран І.О., д.т.н., проф., завідувач кафедри управління на транспорті

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Формування ефективних маятникових маршрутів в умовах стохастичного попиту на перевезення.

 12. Козлов Р.Г., студент гр. АТммС-14-1, науковий керівник Олішевська В.Є., к.т.н., доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Економія паливно-змащувальних матеріалів на автомобільному транспорті.

 13. Кошкідько В.Ю., студент гр. АТмм-13-1, науковий керівник Олішевська В.Є., к.т.н., доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Сучасні присадки, які сприяють нормальній роботі автомобіля.

 14. Лісогорець О.О., студент гр. АТмм-13-1, науковий керівник Крівда В.В., к.т.н., асистент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Сучасні станції технічного обслуговування.

 15. Лядецький Р.М., студент гр. АП-15-1, науковий керівник Дерюгін О.В., к.т.н., доцент кафедри управління на транспорті

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Обгрунтування вибору ефективного автомобіля-таксомотора з урахуванням вимог учасників перевізного процесу.

 16. Малиновський О.В., студент гр. АТммС-14-1, науковий керівник Олішевська В.Є., к.т.н., доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Класифікація та особливості використання газових палив.

 17. Малиновський О.В., студент гр. АТммС-14-1, науковий керівник Ходос О.Г., асистент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Автомобілі на атомній енергії.

 18. Міжерицький І.Д., студент гр. ТТмм-13-1, науковий керівник Литвин В.В., старший викладач кафедри управління на транспорті

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Моделювання перевізного процесу пасажирів за допомогою програмного комплексу «МВК».

 19. Паплик К.В., студент гр. АТмм-13-1, науковий керівник Олішевська В.Є., к.т.н., доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Властивості водню і його застосування в якості автомобільного палива.

 20. Прокуда Е.Ю., аспірантка кафедри метрології та інформаційно-вимірювальних технологій, науковий керівник Корсун В.І., д.т.н., проф., завідувач кафедри метрології та інформаційно-вимірювальних технологій

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Оптимізація діагностики технічного стану вантажних автосамоскидів.

 21. Сердюк К.С., студент гр. ТТмм-14-1, науковий керівник Олішевська В.Є., к.т.н., доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Сучасні технології виробництва автомобільних палив та мастильних матеріалів.

 22. Сідоченко В.І., студент гр. АТмм-13-1, науковий керівник Олішевська В.Є., к.т.н., доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Призначення і вимоги до рідин для системи охолодження.

 23. Содоль І.Ю., студент гр. АМГ-15-1с, науковий керівник Куваєв С.М., к.т.н., доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Система MAN Hydro Drive.

 24. Таган О.Р., студентка гр. ТТмм-14-1, науковий керівник Олішевська В.Є., к.т.н., доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Компонентний склад дизельних палив і сучасні присадки до них.

 25. Таган О.Р., студентка гр. ТТмм-14-1, науковий керівник Трубіцин М.М., к.т.н., доцент кафедри управління на транспорті

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Рух ротора на вибігу в разі нульового дискримінанту сумарного моменту опору обертанню.

 26. Татара О.С., студент гр. АТмм-13-1, науковий керівник Крівда В.В., к.т.н., асистент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Колесо транспортного засобу.

 27. Хижняк В.Ю., студент гр. АТмм-13-1, науковий керівник Крівда В.В., к.т.н., асистент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Форма кузова автосамоскиду.

 28. Хрієнко Р.І., студент гр. АТммС-14-1, науковий керівник Олішевська В.Є., к.т.н., доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Переваги та недоліки води.

 29. Хрієнко Р.І., студент гр. АТммС-14-1, науковий керівник Ходос О.Г., асистент кафедри автомобілів та автомобільного господарства

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Автомобілі на сонячній енергії.

 30. Швець Д.В., студент гр. ТТмм-12-1, науковий керівник Новицький О.В., к.т.н., доцент кафедри управління на транспорті

  (Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

  Підвищення показників якості обслуговування таксомоторних підприємств.

© 2006-2022 Інформація про сайт