Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Дисципліна "Автомобільні двигуни"


Анотація з дисципліни

Розрахунок теоретичних циклів і їх аналіз з використанням ЕОМ. Взаємозв'язок теплового розрахунку з динамічним. Аналіз конструктивних особливостей двигунів внутрішнього згорання, їх систем, вузлів, деталей.

Аналітична оцінка технічних можливостей автомобільних двигунів, їх функціональні можливості в залежності від умов експлуатації.


Перелік рекомендованої літератури з дисципліни

  1. Автомобільні двигуни / Ф.І.Абрамчук, Ю.Ф.Гутаревич, К.Є.Долганов, І.І.Тимченко / - Київ: Арістей, 2005. – 469 с.
  2. Автомобильные двигатели /В.М.Архангельский, М.М.Вихерт, А.Н.Воинов и др./ Под ред проф. М.С.Ховака. –М: Машиностроение. 1977. -591с.
  3. Колчин А.И., Демидов В.П. Расчет автомобильных и тракторных двигателей. Учеб. Пособие. Изд. 3-е. – М.: Высшая школа. 2002. – 496 с.
  4. BOSCH Системы управления бензиновыми двигателями. Перевод с немецкого. Первое русское издание. – М.: ООО « Книжное издательство «За рулем», 2005.-432 с.
  5. BOSCH Системы управления дизельными двигателями. Перевод с немецкого. Первое русское издание. – М.: ООО « Книжное издательство «За рулем», 2004.-480 с.
© 2006-2020 Інформація про сайт