Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Дисципліна "Безпека дорожнього руху"


Анотація з дисципліни

В дисципліні «Безпека дорожнього руху» розглядаються компоненти системи дорожнього руху, їх значення та вплив на безпеку дорожнього руху, вимоги законодавства в сфері дорожнього руху. Надаються основи знань необхідних для організації роботи по забезпеченню безпеки дорожнього руху у процесі професійної діяльності в автотранспортній галузі.


Перелік рекомендованої літератури з дисципліни

 1. Закон України “Про дорожній рух” від 30.06.93 р. (зі змінами та доповненнями).
 2. Правила дорожнього руху. Затверджені постановою КМ України від 10 жовтня 2001 року № 1306 (зі змінами та доповненнями).
 3. Конвенция о дорожном движении. Конвенция о дорожных знаках и сигналах. М, 1971.
 4. ДСТУ 4100-02 Знаки дорожні.
 5. ДСТУ 2587-94 Розмітка дорожня.
 6. СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги.
 7. Кодекс України про адміністративні правопорушення (зі змінами та доповненнями).
 8. Кримінальний кодекс України. Харків: Одісей, 2004, 274 с.
 9. Цивільний кодекс України. Харків: Одісей, 2004, 458 с.
 10. Афанасьев Н.М. и др. Конструктивная безопасность автомобиля: Учебное пособие для студентов втузов. – М., 1983 – 212 с.
 11. Бабков В.Ф. Дорожные условия и безопасность движения, М.: Транспорт, 1970. -188 с.
 12. Волошин Г.Я. и др. Анализ дорожно-транспортных происшествий. – М., 1997. – 240 с.
 13. Иванов В.Н. Наука управления автомобилем. – М., 1984. – 256 с.
 14. Илларионов В.А. и др. Правила дорожного движения и основы безопасного управления автомобилем. – М., 1991. – 416 с.
 15. Коментарі до правил дорожнього руху України – С. Г. Коломієць, В. Ф. Дудник, З.Д. Дерех, В.М. Зайченко, Ю.Є. Заворицький – Х., 2003. – 336 с.
 16. Коноплянко В.И. Организация и безопасность дорожного движения, М.: Транспорт, 1991. -183 с.
 17. Клинковштейн Г.И. Организация дорожного движения, М.: Транспорт, 1982. -240 с.
 18. Основи керування автомобілем і безпека руху. Підручник. Безсмертний В.О. та ін. – К., 1996. – 312 с.
 19. Навчальне видання до практичних занять та лабораторних робіт з дисципліни “Організація дорожнього руху” / Укл. Денисенко О.В., Засядько Д.В..-Харків, ХНАДУ, –2004.–49с.
© 2006-2020 Інформація про сайт