Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Дисципліна "Діагностика дорожніх транспортних засобів"

Анотація з дисципліни

Діагностування дорожньо-транспортних засобів, вузлів, агрегатів, систем. Визначення їх технічного стану і прогнозування їх ходимости з використанням обладнання та інструментів, розроблених для їх діагностування.


Перелік рекомендованої літератури з дисципліни

  1. Техническая эксплуатация автомобилей / Ю.П.Баранов, А.П.Болдин, В.А.Зарубкин / Под ред.проф. Г.В. Крамаренко. М.: «Транспорт». 1983.-474 с.
  2. Диагностика технического состояния автомобиля / А.Д.Борц, Я.Х.Закин, Ю.В.Иванов / - М.: Транспорт, 1979, - 158 с.
  3. Б.Ф.Яковлев Диагностика электронных систем автомобиля. Учебное пособие для специалистов по ремонту автомобилей. –М.: «СОЛОН-ПРЕСС», 2003-273 с.
  4. А.А.Тюнин. Диагностика электронных систем упоавления двигателями автомобилей. –М.: «СОЛОН-ПРЕСС», 2007 -352 с.
  5. Системы управления и впрыск топлива. Руководство / Ч.Уайт.- МПб.: Альфамер Паблишинт, 2006, - 320 с.
© 2006-2020 Інформація про сайт