Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Дисципліна "Основи технології виробництва та ремонту автомобілів"


Анотація з дисципліни

На базі сучасних стандартів вивчаються такі питання як прогресивні технологічні процеси виробництва деталей, види відмов і дефектів деталей автомобілів, контроль розмірів деталей та методики контролю на приховані дефекти, послідовність усунення дефектів деталей та вузлів, технології мийно-очисних робіт, дефектація та сортування деталей, технологічний процес збірки та випробування агрегатів, обладнання і технологічні процеси відновлення деталей автомобілів: механічною обробкою, пластичним деформуванням, зварюванням і наплавленням, металізацією, паянням та заливкою антифрикційними сплавами, гальванічним осадженням покриттів, синтетичними матеріалами, за допомогою додаткових ремонтних деталей.


Перелік рекомендованої літератури з дисципліни

Базова:

 1. Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей. – М.: Академия, 2007. – 224 с.
 2. Боднев А.Г., Шаверин Н.Н. Лабораторный практикум по ремонту автомобилей. – М.: Транспорт, 1989. – 142 с.
 3. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2003. – 280 с.
 4. Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів. Організація і управління. – К.: Знання, 2004. – 478 с.
 5. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей. – М.: Академия, 2002. – 496 с.
 6. Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов / Б.С. Васильев, Б.П. Долгополов и др.; Под ред. В.А. Зорина. – М.: Академия, 2001. – 512 с.
 7. ДСТУ 2389-94. Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт України, 1999.
 8. Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту. – К.: Мінтранспорт України, 1998. – 43 с.
 9. Дюмин И. Е., Трегуб Г. Г. Ремонт автомобилей / Под ред. И. Е. Дюмина. – М.: Транспорт, 1995. – 280 с.
 10. Клебанов Б. В., Кузьмин В. Г., Прошин Г. А. Ремонт автомобилей / Под ред. Б. В. Клебанова. – Харьков: Изд-во ХГУ, 1986. – 364 с.

Додаткова:

 1. Канарчук В.Є., Лудченко О.А., Чигринець А.Д. Основи технічного обслуговування і ремонту автомобілів: В 3 кн. – К.: Вища шк., 1994.
 2. Дехтеринский Л.В. Ремонт автомобилей. – М.: Транспорт, 1992. – 295 с.
 3. Техническое обслуживание, ремонт и хранение автотранспортных средств. В 3 кн. / В.Е. Канарчук, А.А.Лудченко и др. – К.: Вища школа, 1991.
 4. Капитальный ремонт автомобилей: Справочник / Л.В. Дехтеринский, Р.Е. Есенберлин, К.Х Акмаев и др.; Под ред. Р.Е. Есенберлина. – М.: Транспорт, 1989.
 5. Ремонт автомобилей / С.И. Румянцев, А.Г. Боднев, Н.Г. Бойко и др.; Под ред. С.И. Румянцева. – М.: Транспорт, 1988.
 6. Цеханов А.Д. Лабораторный практикум по ремонту автомобилей. – М.: Транспорт, 1978. – 136 с.
© 2006-2020 Інформація про сайт