Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Дисципліна "Технологічні процеси на СТО"


Анотація з дисципліни

Вибіркова дисципліна «Технологічні процеси на СТО» вивчає організацію діяльності станцій технічного обслуговування та технологічні процеси обслуговування та ремонту автомобілів. Знайомить студентів з основами маркетингу у виборі ринку послуг, залученні клієнтів СТО, створенні умов позитивної взаємодії з ними.


Перелік рекомендованої літератури з дисципліни

 1. Закон України “Про автомобільний транспорт” від 05.04.2001 р.
 2. Положення про технічне обслуговування та ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту. Затв. наказом Міністерства транспорту України від 30.03.98 р. № 102.
 3. Правила надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів. Затв. наказом Міністерства України 11.11. 2002 р. № 792 (зі змінами та доповненнями).
 4. Александров Л.А., Козлов Р.К. Организация управления на автомобильном транспорте: Учебник. – М.: Транспорт, 1985. – 264 с.
 5. Волгин В. В. Автосервис. Производство и менеджмент: М.,: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 520 с.
 6. Гаражи и стоянки: Учебн. пособие /В.В. Шештокас и др./ - М.: Стрйиздат, 1984. – 214 с.
 7. Канарчук В.Е., Лудченко А.А, Курников И.П., Луйк И.А. Техническое обслуживание, ремонт и хранение автотранспортных средств. В 3 кн. – К.: Вища школа, 1991, - 216 с.
 8. Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: Підручник. – К.: Знання, 2003. – 511 с.
 9. Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: організація і управління: Підручник. – К.: Знання, 2004. – 478 с.
 10. Марков О.Д. Автосервіс: організація роботи з клієнтурою. – К.: Міжнародна агенція “BeeZone”, 2003. – 352 с.
 11. Напольский Г.М. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания: Учебник. – М.: Транспорт, 1985. – 231 с.
 12. Напольский Г.М., Солнцев А.А. Технологический расчет и планировка станций технического обслуживания автомобилей: Учебное пособие к курсовому проектированию…/ МАДИ (ГТУ) – м., 2003. -53с.
 13. Основы управления автотранспортным производством. Учебное пособие / Под ред. А.А. Лудченко. – К.: Вища школа, 1985. – 143 с.
 14. Основы управления автомобильным транспортом. Говорущенко Н.Я.. – Харьков: Вища школа, 1978. – 224 с.
 15. Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник /Под редакцией Е.С. Кузнецова. – М.: Транспорт. 1991. – 413 с.
 16. Семенченко Ж., Кузнєцов В. Автомобіль на підприємстві: від придбання до ліквідації. – Х.: Фактор, 2004. – 386 с.
© 2006-2020 Інформація про сайт