Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Годограф руху автомобіля на прямих і криволінійних ділянках автомагістралі


Теза: Годограф руху автомобіля на прямих і криволінійних ділянках автомагістралі

Автори: В.В. Кравець, К.М. Бас, Вл.В. Кравець, М.С. Зубарєв


У міру наростання швидкості руху колісних транспортних засобів, провідні країни світу (Німеччина, Франція, Японія та ін.) продовжують дослідження з визначення нових форм перехідних кривих у вигляді кубічної параболи, синусоїди лемніскати, трьох і чотирьох пелюсткової троянди, а також псевдоспіралі, яка в приватних випадках є колом, логарифмічною спіраллю, клотоїди і т.д. Запропоновані з евристичних або критеріальних міркувань перехідні криві повинні відповідати істинної траєкторії руху транспортного засобу екіпажу, як при постійній, так і при змінної швидкості руху.


© 2006-2018 Інформація про сайт